ขอบคุณคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเช่าสินสอดกับเรา

Sinsordland ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่น่ารัก ที่ไว้วางใจ ชำระเงินค่าเช่าสินสอด 35,000 บาท (สำหรับ package เงินสด 1,000,000 บาท และทองจำนวน 10 บาท) กับเรา งานจัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรามีบริการจัดส่งสินสอดถึงที่ ถึงสถานที่จัดงานและส่งตรงให้ถึงมือ